آمینو گلد التیمیت

آمینو گلد آلتیمیت Ultimate Nutrition Amino Gold


390,000 تومان 345,000 تومان

تخفیف : 45,000 تومان

ویژگی های آمینو گلد آلتیمیت:

✅ جذب آسان
✅ عضله ساز فوقالعاده قوی
✅ افزایش استقامت
✅ کمک به سیستم عصبی بدن
✅ افزایش حجم خشک عضله
✅ کاهش درد عضلانی
✅ کاهش خستگی پس از تمرین
✅ افزایش دهنده حجم عضلات