اکساندرولون مدیتک 10mg


موارد مصرف اکساندرولون :

 • درمان کمکی جهت افزایش وزن ، به دنبال کاهش وزن ناشی از:
  تروماهای شدید
  جراحیهای وسیع
  عفونتهای مزمن
  صرف دراز مدت کورتیکواستروئیدها
  سوختگیهای وسیع
  تسکین دردهای استخوانی ناشی از پوکی استخوان
  جبران کاتابولیسم پروتئینها به دنبال تجویز طولانی کورتیکواستروئیدها