انواع پپتاید شرکت BIOLAB


پپتاید شرکت تایلندی بیولب biolab

 

پپتاید CJC 1295 5mg

پپتاید HEXARELIN 2mg

پپتاید IGF – 1  LR3 1mg

پپتاید GHRP-6 5mg

پپتید HGH fragment 5mg

درصورت سفارش تماس بگیرید

09145228948