سی جی سی 1295 CJ pure

(دیدگاه کاربر 2)

سی جی سی 1295 CJ pure

این پپتید چند مزیت کلیدی دارد :

 

  • افزایش هورمون رشد ( GH ) (سوماتوتروپین)
  • کاهش توده چربی ( مخصوصا چربی اطراف معده )
  • افزایش عملکرد ورزشی جسمی ( مانند راه رفتن و بالا رفتر از پله )
  • هورمون CJC – 1295 دارا خاصیت ضد پیری است .