پمپ

پمپ عضله NTROX THERAPY شرکت BioTech USA

  • ساخت : آمريكا🇺🇸🇺🇸🇺🇸
    وزن : ٦٨٠ گرم

(((مشخصات محصول)))
👇👇👇👇👇👇

مکمل NTROX THERAPY شرکت بیوتچ آمریکا

  • یک مکمل با ارزش و پیشرفته با 4 فاز اصلی در افزایش میزان انرژی و پمپاژ خون در عضلات است . بیوتچ نام این فاز ها را NOX NRG و ATP Power و Carborade و Cera-Tonator نامیده است .
    در فاز NOX NRG که افزایش انرژی و آزاد سازی نیتریک اکسید در خون را بهمراه دارد این مکمل از آرژنین و بتاآلانین و آمینواسیدهای انرژی زا استفاده کرده تا بتواند هرچه بیشتر در بدن انرژی تولید کند .