meditech

  • اکساندرولون مدیتک 10mg

    325,000 تومان
    موارد مصرف اکساندرولون : درمان کمکی جهت افزایش وزن ، به دنبال کاهش وزن ناشی از: تروماهای شدید جراحیهای وسیع عفونتهای مزمن صرف دراز مدت کورتیکواستروئیدها سوختگیهای وسیع تسکین دردهای استخوانی ناشی از پوکی استخوان جبران کاتابولیسم پروتئینها به دنبال تجویز طولانی کورتیکواستروئیدها
نمایش در هر صفحه :